Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Οι βάσεις εισαγωγής στα 5 τμήματα ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μόρια για σπουδές στην Ιστορία - Αρχαιολογία, Επιστήμη Τροφίμων κα