Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Οι βάσεις εισαγωγής στα 2 τμήματα ΑΕΙ σε ΑΣΤΕ & ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Μόρια για σπουδές στα Τουριστικά & στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία.