Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας. Οι βάσεις - μόρια εισαγωγής στις σχολές το 2020 στα 2 τμήματα Α.Ε.Ι για σπουδές στην Αγγλική Φιλολογία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.