Σχετικά με εμάς ● mathhmatika.gr

About us

Το Mathhmatika.gr υλοποιήθηκε για να αποτελέσει «εργαλείο» για κάθε μαθηματικό, καθηγητή, δάσκαλο, μαθητή, φοιτητή, math geek, math lover και math addict.

Στόχος και σκοπός μας είναι:

about-joke-pic

  • Να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας 100% χρηστικό περιεχόμενο, εύκολα αντιληπτό και επεξηγηματικό
  • Να προσφέρουμε online εργαλεία υπολογισμών που όλοι χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας
  • Να αποτελέσουμε ένα σημαντικό online βοήθημα στους δασκάλους και τους καθηγητές μαθηματικών (διδακτέα – εξεταστέα ύλη όλων των τάξεων, θέματα εξετάσεων κ.α)
  • Να αποτελέσουμε ένα σημαντικό online βοήθημα στους μαθητές (σχολικά βιβλία, ασκήσεις, λύσεις, αναφορές κ.α.) που αναζητούν γνώση, βοήθεια, πληροφορίες, εξάσκηση και γενικά ότι αφορά τα μαθηματικά
  • Να παρέχουμε κάθε είδους πληροφορία για τα μαθηματικά στην Ελλάδα (σπουδές, σχολές, προγράμματα κ.α.) και στο εξωτερικό (μεταπτυχιακά, εργασία κτλ.)
  • Να ενημερώσουμε για την υπάρχουσα βιβλιογραφία (λογοτεχνία, εγκυκλοπαίδειες, βοηθήματα, συγγράμματα κ.α) μαθηματικού περιεχομένου
  • Να αποτελέσουμε πηγή ιστορικών πληροφοριών για μεγάλους μαθηματικούς, θεωρήματα, σταθερές κ.α.
  • Να προσφέρουμε υπεραξία σε γνώσεις & πληροφορίες για την καθημερινότητα των επισκεπτών μας
  • Να συνεισφέρουμε στο χρηστικό διαδίκτυο, το διαδίκτυο που βοηθάει, ενημερώνει, στηρίζει.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον μαγικό κόσμο των μαθηματικών!